Český Brod je krásné město, kde vás přepadnou i za bílého dne.

Pravidla - Paintball PDF Tisk Email

   Bezpečnostní pravidla:

 • Hráči jsou povinni znát a za všech okolností dodržovat bezpečnostní pravidla
 • Hra je zahájena jedním dlouhým hvizdem (popřípadě zatroubením) nebo zahlásením do vysílačky na smluveném kanálu (stejný pro všechny hráče)
 • Platnost zásahu: I když se kulička nerozbije hráč je OUT. V případě zásahu obou (nebo více) hráčů najednou, jsou všichni hráči OUT. To vše platí i pokud je dotyčný zasažen od hráče vlastního týmu
 • Je-li hráč zasažen a vyřazen ze hry, zvednutím ruky a zvoláním "OUT" odchází nejkratší cestou na shromaždiště. Toto platí i pro hráče se závadou na výstroji
 • Všichni návštěvníci hry jsou povinni se řídit pravidly a rozkazy, Paintball klub Český Brod
 • Pyrotechnické výrobky lze použít jen se souhlasem obou herních skupin a organizátora hry
 • Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu či drog
 • Každý hráč se účastní hry na vlastní nebezpečí
 • Všichni diváci a nehrající hráči (náhradníci) nesmí při sledování hry žádným způsobem ať již slovně, gestikulací či jiným způsobem ovlivňovat průběh hry. Pokud se i přesto stane, tým kterému se takto pomůže bude vyřazen

   Je zakázáno:    

 • sundavat ochrannou masku z obličeje na hřišti v době hry
 • fyzicky napadat protihráče
 • přenášet nebo jinak upravovat překážky
 • střílet a mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazených ochranných masek
 • lézt na stromy, střechy objektů, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky, odhazovat použitou výstroj(prázdné bombičky atd.), obaly od nápojů a podobně

   Pravidla hry - hřiště:

 • Další pravidla jsou modifikována podle typu hry, který se hraje na daném hřišti. Veškeré další informace budou sděleny přímo na daném hřišti před každou hrou
 • Zákaz dotýkat se, nebo přenášet vlajku svého týmu
 • Sundá-li hráč soupeřovu vlajku musí ji nést na svoji základnu (nebo na jiné určené místo) viditelně v ruce, nesmí jí použít jako kryt. Je-li tento hráč vyřazen ze hry, musí vlajku položit tam, kde k jeho vyřazení došlo. Vlajku si mohou mezi sebou předávat aktivní hráči jednoho družstva
 • Hráč který uvidí vlajku svého družstva ležet kdekoli na hřišti ji nesmí zvednout, hýbat s ní nebo ji jakýmkoliv způsobem maskovat.
 • Při porušení jakýkoliv pravidel, je dotyčný hráč vyloučen ze hry!!!

 • Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na obličeji ochrannou masku. Všechny nebezpečné prostory jsou označeny nebo vymezeny daným způsobem
 • Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry, nebo na místech organizátorem určených k testování nebo vybíjení zbraní. Mimo hrací zónu se nosí zbraně vždy zajištěné a s bezpečnostním uzávěrem v hlavni
 • Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazené ochranné brýle (osoby nepovolané, které nepatří k žádnému z účastněných týmů), je povinen ihned zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost organizátora hry
 • Na hřiště je hráči zakázáno brát jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice, a jiné pyrotechnické výrobky. Pyrotechnické výrobky lze použít jen se souhlasem obou herních skupin a organizátora hry
 • Ukončení hry je oznámeno trojím zapískáním, oznámením do vysílačky nebo megafonem
 • Hráči s vlastním vybavením a municí se musí před začátkem hry podrobit kontrole
 • Ochrana očí, uší a obličeje musí být zajištěna ochrannou maskou s bezpečnostním sklem, která je pro paintballovou hru určena. Jakákoli jiná ochrana očí např. pracovními štíty, nebo brýlemi není povoleno
 • Značkovací kuličky nesmějí být pokryty spreji ani zmrazeny či vytvrzeny. Úprava značkovacích kuliček je zakázána
AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Středa, 31 Říjen 2012 11:53
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197