Drogoví dealeři naučili hodně našich spoluobčanů mlsat perníček, jistě také znáte někoho závislého. Řekněme konečně STOP!

Varianty her PDF Tisk Email

Blackjack

Jedná se o standardní hru na zajmutí vlajky (Capture the Flag), ale každý hráč dostane pouze 21 kuliček pro celou hru. Je to dobrá hra pokud chcete hrát zároveň s high-tech i low-tech zbraněmi. Semi-auto pak nemá převahu nad pumpou.

Týmy: 2
Vybavení:dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen, každý hráč 21 kuliček.
Časový limit: 30 minut.

Pravidla:
- je zakázáno sdílení kuliček mezi hráči.
- když vystřílí hráč všechny své kuličky - končí hru.
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
- nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.

Zajmout vlajku (Capture the flag)

Týmy: 2
Vybavení: dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen.
Časový limit: 30 minut.

Pravidla:
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
- nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.

Down But Not out

Obdoba na hru “Capture the flag”, ale s jednou kličkou. Jednoduchý dotek od spoluhráče, může hráče vrátit do hry v případě, že byl zasažen.

Týmy: 2 týmy

Vybavení: startovací místo a vězení pro každý tým.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- když je hráč zasažen, je poslán do vězení soupeřova týmu (např. modrý hráč bude poslán do vlajkové základny červených).
- vězni musí zůstat ve vězení do okamžiku, kdy se jich dotkne jejich týmový hráč, potom se může vrátit do hry.
- každý hráč ve vězení se musí volně pohybovat.
- týmy mohou nechat hráče v zadu na “ochranu” vězení.
- kuličky musí být uloženy volně, nebo v plastikových sáčcích.
- týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Získat ve vězení všechny soupeře, nebo jich mít více než protivník, v okamžiku ukončení hry.

Gettysburg

Obdoba hry “Capture the flag”, ale na téma americké občanské války.

Týmy: 2 týmy - sever a jih

Vybavení: nesměji se používat žádné zásobníky, tuby nebo jakékoliv pevné pouzdro na kuličky. Dvě vlajkové základny, dvě vlajky zavěšené na základně.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- hráči mohou mít tolik kuliček, kolik si přejí.
- kuličky musí být uloženy volně, nebo v plastikových sáčcích.
- hráči musejí nabíjet kuličky rukou a další kuličky může být nabita až po výstřelu předchozí.
- týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníka.

Vítězství: Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.

Hon na zajíce

Jeden hráč se musí bránit proti několika hráčům.

Týmy: zajíc (jeden hráč), lovci (více hráčů).

Vybavení: jeden hráč dělá dobrovolně zajíce, na jeho zvýhodnění (jistě ho ocení) jsou dvě možnosti, zajíc dostane semi-automat a štít, nebo má neomezené množství munice a ostatní hráči mají dvacet kuliček na hru.

Časový limit: doporučený časový limit je 20 minut.

Pravidla:
- jestliže má zajíc semi-automat a štít, zásahy do štítu se nepočítají jako vyřazení.
- zajíc má po startu 5 minut na zaujmutí pozice, po uplynutí tohoto času se vydá signál, že vyrážejí lovci.
- všichni lovci musí začít ve stejný čas na stejném místě.
- jestliže se hraje varianta s omezeným střelivem pro lovce, lovec, kterému dojde střelivo, je vyřazen ze hry.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici zajíce.

Vítězství: Jestliže jsi zajíc přežij, jestli lovec, zastřel zajíce.

Charge of the Light Brigade

Týmy musí vyvěsit svou vlajku v nepřátelské základně.

Týmy: 2
Vybavení: dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen
Časový limit: 20 minut

Pravidla:
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
- nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku.

Vítězství: Vyvěsit svou vlajku v nepřátelské základně.

Lovec

Hráči se pohybují na hřišti a získávají trofeje od ostatních.

Týmy: hraje se individuálně.

Vybavení: každý hráč má tři pásky (trofeje) na jedné paži, rozptýlí se po hřišti, zvukový signál bude znít v pětiminutových intervalech.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- zasažený hráč se složí k zemi a zůstane bez pohybu a tiše do zaznění dalšího zvukového signálu.
- další hráč, nemusí to být ten kdo ho zastřelil má dobu do zaznění zvukového signálu na sebrání trofeje. Muže být sebrána pouze jedna.
- po zaznění zvukového signálu je hráč okamžitě ve hře.
- hráči mohou být zastřeleni při sběru trofejí a další hráč může sebrat trofeje od obou.
- po odevzdání všech trofejí je hráč venku ze hry.
- trofeje musí být vyvěšeny na paži.
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Hráč s nejvyšším počtem trofejí vyhrává.

Nakopnout kbelík

Místo vlajek má každá vlajková základna kbelík položený na zemi. Musíte ho nakopnout, aby jste vyhráli.

Týmy: 2 týmy.

Vybavení: Dvě vlajkové základny, dva týmy, místo vlajek kbelík, položený uvnitř vlakové základny. Kbelík by měl být lehký, plastikový.

Časový limit: doporučený časový limit je 15 minut.

Pravidla:
- kbelíkem nesmí být hýbáno.
- jestliže je hráč před kopnutím zastřelen, kopnutí neplatí.
- všichni hráči začínají hru na své vlajkové základně.

Vítězství: Nakopnout kbelík.

Obrana a útok

Výborné pro trénink obrany a útoku vlajkové základny, nebo pro rychlou a nespoutanou bitvu bez plížení.

Týmy: dva týmy - obránci a útočníci.

Vybavení: zvolte místo, které se dobře brání, zde bude vlajková základna, obránci budou omezeni hranicí základny, určete tuto hranici.

Časový limit: doporučeno 10 minut, možno měnit v závislosti na velikosti hřiště, počtu hráčů, úkrytech atd.

Pravidla:
- týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
- obránci nemohou opustit oblast vlajkové základny.
- útočníci mohou útočit z libovolného místa na hřišti.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.

Vítězství:
útočníci - zbavit vlajku její obrany
obránci - zastavit útočníky v jejich úsilí

Paintburner

Tato hra je výborná na závěr dne. Dobře se odreaguješ a nezáleží na tom, jestli vyhraješ či ne.

Týmy: několik trojčlenných týmů

Vybavení: sestavte maximální počet týmů, vyřazení hráči budou čekat na určeném místě, tak dlouho, dokud se jich nesejde dost na nový tým. Týmy začínají na různých místech na hřišti.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- jakmile je hráč zasažen, odchází na vyznačené stanoviště.
- jakmile jsou tři hráči na vyznačeném stanovišti, vrací se do hry jako nový tým.
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmějí ji opustit do začátku hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.
- zasažený hráč, je vyřazen ze hry, do doby vytvoření nového týmu.

Vítězství: každý vyhrává.

Posily

Varianta na standardní hru “Capture the Flag”, ale týmy se mohou vracet pro posily a hráči, kteří byli vyřazeni ze hry se vracejí zpět na obranu základny.

Týmy: 2 týmy

Vybavení: dvě vlajkové základny, dvě vlajky.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- zasažený hráč se vrací zpět na základnu.
- jeden hráč má speciální pásku na rukávě. Jen ten může jít na základnu a vyzvednout posily.
- pokud je tento hráč zasažen, vrací se na základnu a spolu s hráči, kteří se chtějí dále hrát se vrací zpět do hry, ostatní brání základnu. Hráč s páskou se do hry vrací vždy.
- hráč, který se vrátí na základnu se musí fyzicky dotknout vlajky, aby se stal aktivním obráncem. Jestliže vlajka není na základně, hráči jsou považováni za vyřazené jakmile vstoupí do základny.
- hráči, kteří jsou střeleni jsou mimo hru, ale jen do okamžiku než se dotknou vlajky. Hráči, kteří jsou střeleni na základně, jsou venku ze hry nevratně.
- nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku.
- týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Získejte soupeřovu vlajku a doneste ji na svou základnu.

POW       

Hráči musí zachránit své uvězněné kamarády.

Týmy: 2 týmy

Vybavení: startovací místo a vězení pro každý tým

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- když je hráč zasažen, je poslán do vězení soupeřova týmu (např. modrý hráč bude poslán do vlajkové základny červených).
- vězni musí zůstat ve vězení do okamžiku, kdy se jich dotkne jejich týmový hráč, potom se může vrátit do hry.
- važdý hráč se musí ve vězení volně pohybovat.
- týmy mohou nechat hráče v zadu na “ochranu” vězení.
- kuličky musí být uloženy volně, nebo v plastikových sáčcích.
- týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Získat ve vězení všechny soupeře, nebo jich mít více než protivník, v okamžiku ukončení hry.

Recon

Malé týmy musejí projít několika kontrolními stanovišti. Problém je, že všechny týmy musí projít stejnými. Je to výborná varianta pro noční hru.

Týmy: několik pětičlenných týmů

Vybavení: kontrolní stanoviště (pro každý tým jedno), jsou rozmístěna po celém hřišti a jasně označena praporkem (nebo něčím podobným), každé stanoviště má také tužku připevněnou na provázku, každé jinou barvu. Každý hráč má hrací kartu připevněnou na zápěstí (gumičkou). každý tým začíná hru nedaleko kontrolního stanoviště.

Časový limit: doporučený časový limit je 20 minut.

Pravidla:
- hráči musí označit svou kartu barvami tužek na jednotlivých kontrolních stanovištích.
- každý člen týmu, by se měl pokusit o označení své karty, ačkoliv to není povinné
- body zasažených hráčů se do celkového skóre týmu nezapočítávají.
- týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici soupeře.

Počítání bodů:
1 bod za každou barvu na kartě hráče,
5 bonusových bodů jestliže každá karta hráčů z jednoho týmu má nejméně dvě barvy,
5 bonusových bodů za každou další barvu, jestli jsou všechny karty týmu označeny,
2 bonusové body pro každého člena týmu, který má na kartě všechny barvy.

Vítězství: Tým s největším počtem bodů.

Souboj

Dva hráči si vyjasňují otázku cti. Hra dobrá při nerozhodném výsledku, nebo pro volnou chvíli, když jste vyřazeni na počátku hry.

Týmy: dva hráči jako protivníci, jeden jako rozhodčí.

Vybavení: volný prostor, takový, aby každý z obou hráčů mohl udělat deset kroků.

Časový limit: 30 minut.

Pravidla:
- hráči se k sobě postaví zády, rozhodčí stojí tři metry stranou.
- každý hráč je vyzbrojen zbraní. Každá zbraň je nabitá pouze jednou kulkou a je připravena k výstřelu.
- rozhodčí řekne: „Toto je pánové záležitost cti. Na můj pokyn uděláte deset kroků, potom se otočíte a vystřelíte. Jestliže se někdo otočí dříve, než napočítám do deseti, bude mou politováníhodnou povinností ho zastřelit” (nebo něco podobného).
- protivníci pak dělají kroky podle rozhodčího počítání. Jakmile zazní deset, otočí se a střílí.
- hráči nesmějí ukročit nebo zalehnout, mohou však pokleknout, pokud chtějí.
- nepřidávat další pravidla.

Vítězství: Nezasažený hráč vyhrává.

Záchrana rukojmí

Jeden tým musí druhému sebrat rukojmí a vrátit ho zpět bez zranění.

Týmy: zachránci, teroristé

Vybavení: Teroristé si vyberou jednoho ze zachránců, který bude dělat rukojmí. Jsou vyznačena dvě místa na držení rukojmí. Poloha jednoho místa je prozrazena zachráncům. Teroristé nevědí které. Určete místo, kde zachránci musí dovést rukojmí a tak vyhrát hru. To se bude jmenovat Útočiště, teroristé budou vědět, kde se nachází.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- teroristé mají pět minut na to, aby odvedli rukojmí na jedno ze dvou míst k tomu určených.
- hra začíná zazněním zvukového signálu.
- teroristé nemohou přemístit rukojmí z vyznačené oblasti,
- rukojmí se nemůže pokusit o útěk.
- jestliže je rukojmí zasaženo, tým, který ho má v držení, ho ztrácí.
- rukojmí musí doprovázet minimálně jeden zachránce, když se vrací do útočiště.
- jestliže rukojmí zůstane z libovolného důvodu samo, musí zůstat na místě do příchodu dalších zachránců. Může volat o pomoc.
- zasažený hráč je venku ze hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Teroristé - zastavení zachránců a zabránění dosažení útočiště. Zachránci - zachránit rukojmí a dovést ho do útočiště.

Zastřel velitele

Týmy se snaží vyřadit kapitána z protivníkova týmu.

Týmy: 2

Vybavení: dvě základny, jeden člen týmu je označen jako Kapitán. Kapitán je přivázán 6 m provazem k nepohyblivému objektu (např. stromu), pro zpestření hry, Kapitán není uvázán, jeho zbraň však ano, dalším zpestřením může být limit 20 kuliček pro všechny hráče, kromě Kapitána.

Časový limit: 30 minut.

Pravidla:
- kapitán se nemůže odvázat.
- všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra.
- zasažený hráč je vyřazen ze hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu.
- ve variantě s uvázanou zbraní, Kapitán smí opustit svou zbraň, nesmí však použít žádnou jinou.
- ve variante s omezeným střelivem, nesmějí hráči sdílet kuličky.

Vítězství: Vyřazení Kapitána protihráčů ze hry.

Zrádce

Musíte vyrazit a zničit nepřátelského vůdce, ale buďte na pozoru, jeden z Vašich je zrádce.

Týmy: 2 týmy

Vybavení: Dvě vlajkové základny jako startovací stanoviště, z balíčku karet se vyberou dva krále a dva kluci potom se doplní o další libovolné karty, aby počet hráčů souhlasil s celkovým počtem karet, z karet se vytvoří dva balíčky, každý s jedním králem a klukem, potom z každého balíčku tahá karty jeden tým.

Časový limit: doporučený časový limit je 30-45 minut.

Pravidla:
- pouze hráči, kteří si vytáhli krále, odkryjí karty, jsou to vůdci týmů.
- hráči, kteří si vytáhli kluka jsou zrádci, ti neodhalují svou identitu.
- vůdci budou označeni dvěmi pásky přes paži.
- zrádci se mohou obrátit proti svému týmu kdykoliv to uznají za vhodné
- všichni hráči začínají hru na své vlajkové základně.
- hráči, kteří jsou zasaženi jsou venku ze hry do okamžiku, kdy dosáhnou hranice. Hráči zasažení na hranici jsou venku ze hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Zničit vůdce nepřátelského týmu, (jestliže zrádce zničí vůdce svého týmu, vyhrává tým protivníka)
Taktická výhoda: Jako vůdce musíš držet všechny své bojovníky před sebou. Nikomu nevěř. Držte před sebou, drž je v dohledu! Potom bude těžké, aby se zrádce otočil proti Tobě. Jako zrádce musíš vyčkat až opadne vůdcova ostražitost, potom udeř! Nikdo by tě neměl odhalit před vyřazením vůdce

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 28 Červen 2011 09:53
 

www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197