Protidrogová prevence Tisk

 

Protidrogová prevence na Základní škole a Praktické škole Český Brod, Žitomířská

Dne 3. května 2012 byla Českobroďákem a Národní protidrogovou centrálou zrealizována v Muzeu Policie ČR přednáška na téma nelegálních drog, po které následovala prohlídka celého muzea. Akce se zúčastnila Základní škola a Praktická škola z Českého Brodu v počtu asi třiceti dětí druhého stupně v doprovodu několika kantorů z učitelského sboru.

Přednášejícím byl kpt. Procházka z Odboru metodiky a prevence Národní protidrogové centrály SKPV. Zkušený detektiv vedl výklad v prostorách „drogové“ expozice, kterou přímo v muzeu vytvořili pracovníci NPC. Poutavý popis jednotlivých drog, jejich charakteristik, výroby, pašování apod. byl doplněn o autentickou ukázku jednotlivých exponátů pocházejících z reálných případů. Součástí poměrně rozsáhlé expozice byl například i ukázkový byt narkomana s předávkovaným mladíkem, diskotéka či promítání životního příběhu drogově závislé Katky.  

Poděkování patří paní ředitelce a členům učitelského sboru, kteří svým vstřícným přístupem umožnili dětem zajímavé semináře a přednášky týkající se základů 1. pomoci a protidrogové prevence. Českobroďák se těší na další spolupráci.

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Pátek, 08 Červen 2012 09:27