Besedy/přednášky Tisk

Protidrogová prevence: NPC a Základní škola Tyršova

Dne 19. května 2011 se konaly pod záštitou občasnského sdružení Českobroďák první přednášky na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti. Cílovou skupinou byli žáci 8. a 9. tříd, Základní škola Tyršova v Českém Brodě. Beseda s žáky trvala celé dopoledne, rozdělena do tří hodinových bloků. Každá třída měla vyhrazenu jednu hodinu pro sebe.

Přednášejícím byl kpt. Vaněček z Odboru metodiky a prevence Národní protidrogové centrály SKPV. Zkušený detektiv rozpoutal mezi žáky poměrně zajímavou a v mnohém jistě přínosnou debatu týkající se legálních i nelegálních drog. V době nadcházejících prázdnin je velice důležité mluvit s žáky o těchto i jiných tématech a pomáhat jim vybudovat si reálný obrázek o uvedené problematice. Zvláště pak u dětí a skupin nacházejících se v tomto rizikovém věku a prostředí.

Poděkování patří panu Vaněčkovi z NPC. Dále pak členům učitelského sboru, kterým budoucnost dětí není lhostejná a umožnili našemu občanskému sdružení podílet se na zprostředkování těchto přednášek. Těšíme se na další spolupráci.

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 06 Listopad 2012 14:33