Vyhodnocení ankety 2012 Tisk

S jakou trestnou činností jste se osobně setkali na Českobrodsku nejčastěji?

Vyhodnocení ankety na webových stránkách: trvání – 9 měsíců

 Prodej nelegálních drog – 59 (46,8%)

Krádeže – vozidlo, obydlí, kapesní – 27 (21,4%)

Žádnou – 20 (15,9%)

Násilí – loupež, ublížení na zdraví – 12 (9,5%)

Sexuální trestný čin – 3 (2,4%)

Jiný trestný čin – 3 (2,4%)

Domácí násilí – děti, partneři, senioři – 2 (1,6%)

 

V této druhé anketě jsme se spoluobčanů ptali na nejčastější osobní zkušenost s konkrétní trestnou činností. Téměř polovina hlasujících (46,8%) označila prodej nelegálních drog, což ukazuje na to, že velká skupina spoluobčanů vnímá obchod s drogami, který probíhá kolem nás. Tuto zkušenost mají lidé patrně z posledních několika let, kdy se drogy prodávaly běžně na veřejně přístupných místech v různých částích Českého Brodu, například na náměstí. Vysoké procento je rovněž zapříčiněno typem respondentů, tj. lidmi, kteří navštěvují naše webové stránky a orientací sdružení, které má mezi prioritami boj s omamnými a psychotropními látkami. Na druhém místě je dle očekávání majetková trestná činnost, která úzce souvisí s užíváním drog. Násilnou trestnou činnost nejčastěji zažilo 16% hlasujících, což je na maloměsto poměrně hodně. Naopak domácí násilí, sexuálně zaměřené trestné činy a jiné se zde vyskytly pod hranicí 3%. S žádnou trestnou činností se nesetkalo 15,9% hlasujících, tudíž je velice pravděpodobné, že hlasovali i lidé, kteří v Českém Brodě nežijí.

            Anketa byla zveřejněna i na facebooku sdružení. Zde jednoznačně zvítězila majetková trestná činnost, jako jsou krádeže či vloupání do obydlí. Na druhém místě spoluobčané označili drogy, vzápětí násilné tr. činy. V případě facebooku není hlasující anonymní, což může rovněž ovlivnit výsledky ankety. Děkujeme všem hlasujícím, kterým jistě není kriminalita ve městě lhostejná. Pakliže máte nápad, jaké by mohlo být téma některé z dalších anket, napište nám na náš email (uvedený v kontaktech), díky.

AddThis Social Bookmark Button