Vyhodnocení ankety 2011 Tisk
Cítíte se v Českém Brodě bezpečně?
Vyhodnocení ankety na webových stránkách: trvání – 5 měsíců
Ne – 126 (72,8%)
Ano – 37 (21,4%)
Nezajímám se o to – 10 (5,8%)

 
Krátce po spuštění webových stránek zveřejnil Českobroďák svoji první anketu. V polovině loňského roku byla tato otázka na pořadu dne, zvláště pak u občanského sdružení z části zaměřeného na boj s pouliční kriminalitou. Upřímně řečeno, jsme nečekali velké množství kladných odpovědí, neboť se dle našeho názoru bezpečnostní situace v Českém Brodě dala s trochou nadsázky přirovnat k „divokému západu“. V prvních měsících v anketě vyjádřilo obavu z rostoucí kriminality přes 80% hlasujících. Ke konci roku však stále více internetových respondentů zaškrtlo, že se v Českém Brodě cítí bezpečně, takže jsme se v současné době dostali na 72,8%. Z výsledků průzkumu, tudíž ze stále se zvyšujícího pocitu bezpečí na Českobrodsku máme upřímnou radost, a to i přesto, že anketa je pouze orientační. Potvrzuje nám to statistický pokles nápadu trestné činnosti ve městě a změnu situace za posledních několik měsíců.
 
Tato anketa byla před pěti měsíci zveřejněna i na facebooku občanského sdružení.
Ne – 26 (81,25%)
Ano – 3 (9,375%)
Nezajímám se o to - 3 (9,375%)

 
Závěrem bychom chtěli všem popřát vyšší pocit bezpečí ve městě a doufáme, že i my k tomu přispějeme svou činností. Pakliže máte nápad, jaké by mohlo být téma některé z dalších anket, napište nám na náš email (uvedený v kontaktech), díky.
AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 13 Listopad 2012 21:02