Jednotlivce nikdo neposlouchá, ale skupinu již musí.

CP - Anketa
Vyhodnocení ankety 2013 PDF Tisk Email

Amnestie prezidenta 2013? Co si o tom myslíte?

            Nešlo jinak a tak i naše sdružení se muselo zeptat na Váš názor na vyhlášenou amnestii prezidenta republiky Václava Klause v roce 2013. Pomineme všechny možné aspekty amnestie, které hýbou doposud veřejným míněním. Smyslem ankety bylo především zjistit jaký je Váš reálný pohled na tuto amnestii, ať již byla vyhlášena správně nebo ne. Nenáleží nám toto komentovat, ale pojďme se podívat na výsledky hlasování v našem městě nebo osob žijících v našem regionu. Již ze statistik Policie ČR víme, že se amnestie projevila do života všech občanů České republiky a to nejenom v našem regionu.

Anketa probíhala cca. 4 měsíce a to na našich webových stránkách a zároveň na facebokovém profilu. Byly položeny následující otázky a hned u nich naleznete vyhodnocení. Anketa probíhající na faceboku byla co do odpovědí méně početná.  Předpokládáme, že vyjádření svého názoru veřejně se v našem malém městě nezapomíná… Celkově se ankety zúčastnilo na 107 respondentů. Děkujeme všem za vyjádření svého názoru.

Grafické znázornění odpovědí:

Anketa2013

 

 

AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Čtvrtek, 11 Červenec 2013 15:45
 
Vyhodnocení ankety 2012 PDF Tisk Email

S jakou trestnou činností jste se osobně setkali na Českobrodsku nejčastěji?

Vyhodnocení ankety na webových stránkách: trvání – 9 měsíců

 Prodej nelegálních drog – 59 (46,8%)

Krádeže – vozidlo, obydlí, kapesní – 27 (21,4%)

Žádnou – 20 (15,9%)

Násilí – loupež, ublížení na zdraví – 12 (9,5%)

Sexuální trestný čin – 3 (2,4%)

Jiný trestný čin – 3 (2,4%)

Domácí násilí – děti, partneři, senioři – 2 (1,6%)

 

V této druhé anketě jsme se spoluobčanů ptali na nejčastější osobní zkušenost s konkrétní trestnou činností. Téměř polovina hlasujících (46,8%) označila prodej nelegálních drog, což ukazuje na to, že velká skupina spoluobčanů vnímá obchod s drogami, který probíhá kolem nás. Tuto zkušenost mají lidé patrně z posledních několika let, kdy se drogy prodávaly běžně na veřejně přístupných místech v různých částích Českého Brodu, například na náměstí. Vysoké procento je rovněž zapříčiněno typem respondentů, tj. lidmi, kteří navštěvují naše webové stránky a orientací sdružení, které má mezi prioritami boj s omamnými a psychotropními látkami. Na druhém místě je dle očekávání majetková trestná činnost, která úzce souvisí s užíváním drog. Násilnou trestnou činnost nejčastěji zažilo 16% hlasujících, což je na maloměsto poměrně hodně. Naopak domácí násilí, sexuálně zaměřené trestné činy a jiné se zde vyskytly pod hranicí 3%. S žádnou trestnou činností se nesetkalo 15,9% hlasujících, tudíž je velice pravděpodobné, že hlasovali i lidé, kteří v Českém Brodě nežijí.

            Anketa byla zveřejněna i na facebooku sdružení. Zde jednoznačně zvítězila majetková trestná činnost, jako jsou krádeže či vloupání do obydlí. Na druhém místě spoluobčané označili drogy, vzápětí násilné tr. činy. V případě facebooku není hlasující anonymní, což může rovněž ovlivnit výsledky ankety. Děkujeme všem hlasujícím, kterým jistě není kriminalita ve městě lhostejná. Pakliže máte nápad, jaké by mohlo být téma některé z dalších anket, napište nám na náš email (uvedený v kontaktech), díky.

AddThis Social Bookmark Button
 
Vyhodnocení ankety 2011 PDF Tisk Email
Cítíte se v Českém Brodě bezpečně?
Vyhodnocení ankety na webových stránkách: trvání – 5 měsíců
Ne – 126 (72,8%)
Ano – 37 (21,4%)
Nezajímám se o to – 10 (5,8%)

 
Krátce po spuštění webových stránek zveřejnil Českobroďák svoji první anketu. V polovině loňského roku byla tato otázka na pořadu dne, zvláště pak u občanského sdružení z části zaměřeného na boj s pouliční kriminalitou. Upřímně řečeno, jsme nečekali velké množství kladných odpovědí, neboť se dle našeho názoru bezpečnostní situace v Českém Brodě dala s trochou nadsázky přirovnat k „divokému západu“. V prvních měsících v anketě vyjádřilo obavu z rostoucí kriminality přes 80% hlasujících. Ke konci roku však stále více internetových respondentů zaškrtlo, že se v Českém Brodě cítí bezpečně, takže jsme se v současné době dostali na 72,8%. Z výsledků průzkumu, tudíž ze stále se zvyšujícího pocitu bezpečí na Českobrodsku máme upřímnou radost, a to i přesto, že anketa je pouze orientační. Potvrzuje nám to statistický pokles nápadu trestné činnosti ve městě a změnu situace za posledních několik měsíců.
 
Tato anketa byla před pěti měsíci zveřejněna i na facebooku občanského sdružení.
Ne – 26 (81,25%)
Ano – 3 (9,375%)
Nezajímám se o to - 3 (9,375%)

 
Závěrem bychom chtěli všem popřát vyšší pocit bezpečí ve městě a doufáme, že i my k tomu přispějeme svou činností. Pakliže máte nápad, jaké by mohlo být téma některé z dalších anket, napište nám na náš email (uvedený v kontaktech), díky.
AddThis Social Bookmark Button
Aktualizováno Úterý, 13 Listopad 2012 21:02
 


www.facebook.com/ceskobrodak

Mail: info@ceskobrodak.cz

GSM: 774 200 158

GSM: 739 749 197